Autor: Dorel Șandor

0

Vidul public

Impasul „alegerii” în România actuală devine dominant, nu atât ca ocazie, cât prin sărăcia în diversitate, determinare, devotament față de o cauză clar definită și asumată. Rătăciți în ceață, într-o sărăcie de ținte și o aglomerare de ratări succesive, am...

0

Piaţa riscurilor

Sesizăm ceea ce dispare, ignorăm ceea ce apare, încă fără nume, rătăciți într-un incendiar planetar rebel, adesea sălbatic. Iată câteva aspecte la care ajungi dacă analizezi atent, cu răbdare și interes țara în care trăim. România. 1. Risc vs normalitate...

0

Cum sesizăm ieșirea?

Avem o lâncezeală plângăcioasă despre „soarta neamului” care devine un mod de a fi, de a supraviețui. Suntem „blestemați” de soartă, avem dușmani și nu putem depăși obstacole și apăsări dintre cele mai complicate. Oare?   La nivel instituțional, structural...

0

Avem?

Asumarea „vocației democratice” este în mare măsură prin viața curentă. Dincolo de speculații academice, multiplicarea acestui comportament și, mai ales, asumarea sa în solidaritate cu o comunitate căreia îi aparținem sunt „rădăcina” vocației democratice pentru o națiune…   “Avem ca...

0

Distrugerea surselor de încredere

Cât de mult câștigă în atenție publică, recunoaștere și susținere, teme oarecum „secundare” pentru o agendă publică împovărată de sfidări, oportunități trecătoare și alianțe sumare?   Tentația pentru „alarmă” în media, pe teme reale, dar plasate în plan secund pe...

0

Criza mesajului public

Sărăcia actuală, în România, de lideri, de viziune, credibilitate şi curaj, asumate şi recunoscute unor persoane publice, devine, pe zi ce trece, una din cele mai grave şi costisitoare carențe ale lumii în care vieţuim.   Comunicare, distribuţie, receptare ar...

0

Logica minciunii publice

În România se minte în permanență, cu acoperire deplină la toate nivelurile. O țară fără lideri, fără agendă clară și asumată, fără reacție publică consistentă cu largă răspândire. Un prag istoric.   Ar mai fi întoarcere? Înoarcere la ce? Suntem...

1

Anxietatea informațională

Pare un termen pretențios, abstract, folosit mai curând pentru a atrage atenția. Sau dimpotrivă. Cu efect de omisiune, tocmai pentru că pare elitist, sofisticat, atoateștiutor. Să revenim la ce se află dincolo de etichetă.   Un moment de răspântie îl...

0

Inerția la români

Nu suntem o excepție de la normalitate. Suntem doar niște rătăciți, departe de o gară pe la care nu mai trec trenuri…   Un neam necăjit, inerție, ignoranță, indiferență. Să fie o definiție? Sau doar o stare puternic instalată? Sursă...

0

Un succes fatal

10 martie, 40 de Mucenici, 4000 de delegați. Figuranți la un spectacol politic de primă mână. Reușit. În urale prelungite și aplauze nenumărate. Pentru o țară căzută în banal, un banal prelungit, profund și păgubos, evenimentul a fost strălucit.  ...

0

Regresia instalată

Ce se întâmplă cu o țară, cu o lume, o realitate care nu mai dispune de un viitor de substanță, asumare și o capacitate de desprindere dintr-un trecut confuz și toxic? Nu se întâmplă nimic! „Nimic” însă, înseamnă multe! Lasă...

0

Un bilanţ sumar

Trăim cu impresia că 2017 este un an încheiat într-o rutină colectivă de regândit, alunecând la vale, prin forța lucrurilor, spre alte orizonturi. O privire retrospectivă, fie și ca o listă simplă de întrebări, ar putea aprinde lumina în dormitor....

0

Există ieșiri?

Trezirea recentă, în pieţe, ar putea deveni un „boule de neige” care, rostogolindu-se de la criză la criză, să genereze o masă critică pozitivă, deschisă la transformare.   Inundații cu vești proaste, blocaje multiple și dezvăluiri ruinătoare pe domenii dintre cele...

0

Bucătăria eșecului public

Diversele sezoane guvernamentale, o colecție de imposturi și ratări, numai bune pentru presa de scandal, au generat o lume pe cât de precară, pe atât de perversă. Eșecul, minciuna și infracțiunea s-au impus ca stări principale, cu practici și asocieri...

0

Joaca de-a Politica

Revenind la “realitatea curentă”, adică la universul precar al vorbelor, resentimente, frici, bucurii puse pe tarabă și aniversări de top, un consens bine colorat (si pătat) se așterne pe traseu.   Trăirea individuală și colectivă a discordanțelor exprimă direct, pe...