Autor: Paul Dragoș Aligică

0

Libertatea de expresie

“Bine, d-le Aligică, dar ce legătură are Libertatea de gândire (sau de conştiinţă) cu Libertatea de expresie (sau a cuvântului)?! Să lăsăm pe fiecare să gândească ce vrea el, la el, în conştiinţa lui, acolo. Dar asta nu înseamnă că...

0

Unde să meargă copilul la facultate?

“Unde să meargă copilul la facultate? El ar vrea la/în X, dv ce credeţi? În ţară? În străinătate? E bine la Y? Dar ce ziceţi de Z?” Este perioada anului când celor care suntem asociaţi cu învăţământul universitar ni se...

0

Postelectorală: trei partide, o triadă, mai multe probleme

Rezultatele scrutinului electoral au restructurat spectrul partinic, punându-ne în faţa unui caz tipic în care o triadă politică s-a conturat la vârful ierarhiei politice partinice.   Gânditorii preocupaţi de politică şi strategie au observat, încă din antichitate, tendinţa sistematică a...

0

Mimarea surprizei, gesticulaţia indignării

Este o eroare să se considere că românii pot fi ţinuţi în priză timp de un an, încontinuu, pe parcursul următoarelor runde de alegeri, la nivelul cu totul special de intensitate, negativitate şi retorică isteric-electorală apocaliptică atins în conjunctura cu...

0

Lupta împotriva propagandei antioccidentale: zero barat

Cred că pot confirma şi cei care urmăresc fluxurile profesionist, dar cel puţin din perspectiva asta, la ora acesta, zilele acestea, are loc aproape sigur un vârf de ofensivă propagandistică antioccidentală. O combinaţie: 4 Aprilie, bombardamentele americane, Yalta, colonialism, disfuncţionalităţile...

0

Preşedintele României vs. Biserica Ortodoxă. O observaţie

În urma declaraţiilor surprinzătoare făcute de Preşedintele României situaţia arata astfel: din ring nu mai poate acum ieşi în picioare, onorabil şi victorios decât un singur protagonist.   Nu era anticipabil, nu ştiu dacă era necesar sau dacă era în...

0

Referendumul: În sfârşit o reacţie politică pe măsură

Un referendum indeterminat  încă în conţinut, a cărui problematică, tehnic vorbind, încă nu e precizata şi care cere focus-grupuri şi consultări populare şi experţi pentru a fi formulată? Da.   Despre ce, dacă se poate spune, aşa, în general? Ceva...

0

Despre sursele impotenţei politice occidentale

O bună parte a ceea ce trece drept teorie politică sau analiză politică în a doua jumătate a veacului trecut şi până azi e mai degrabă înrudită cu specia basmelor, poveştilor, o chestie în care până la urmă oricât ar...

0

Infantilizarea adulţilor

Iată o carte care dă câteva teme serioase de meditaţie. Şi o explicaţie. Robert Epstein notează infantilizarea generalizată a culturii occidentale. Fenomen occidental ce se răspândeşte rapid peste tot în lume. La o vârstă când ar trebui în mod normal...

0

Vai de capitalismul românesc

N-am apucat să zicem vreo cinci publicişti mai mult de opt paragrafe însumate pe parcursul a două-trei zile despre starea reală a clasei corporat-capitaliste româneşti, stare pusă clar în lumină de poziţiile şi deciziile guvernării actuale şi gata: “Vai, li...

0

La mulţi ani, Christina Zarifopol-Illias!

Christina Zarifopol-Illias este descendenta unor mari familii ale aristocraţiei de sânge şi intelectuale româneşti. Pentru acest tip de oameni, viaţa este un serviciu şi o responsabiliate faţă de poporul şi istoria şi cultura în care sunt chemaţi la datorie prin...