Autor: Vladimir Tismăneanu

0

Sufletul rău sau despre resentiment, eşec şi neputinţă

Resentimentul este o stare de spirit dureroasă şi întunecată, o măcinare lăuntrică necontenită, o gelozie abisală şi o invidie născută din conştiinţa marginalităţii. Resentimentul este axiofob, doreşte nivelarea, anihilează meritele în numele formulei “Las’ca ştim noi”.   Nu e vorba...

0

Centenar Ceauşescu

Istoria dictatorului este una a credinţelor, a pasiunilor, a fanatismului, a crimelor, a auto-înşelării, a entuziasmelor de masă, a trădărilor şi a înfrângerii finale. Este istoria unei tragicomedii soldate cu atâtea mii şi mii de victime, cu destine sfărâmate, cu...

0

La despărțirea de Neagu Djuvara

Istoric, diplomat, om de aleasă cultură, a întruchipat în chip desăvârșit noblețea spiritului (2016 – 2018).   A fost mereu el însuși, nu făcut niciodată concesii emoțiilor gregare. Dimpotrivă, le-a veștejit constant şi usturător. Aparținea, asemeni Monicăi Lovinescu, lui Virgil...

0

În preajma centenarului Ceaușescu

S nu ni se vorbească, în termeni evazivi și descărnați, despre culpabilitatea generică a unui „sistem” depersonalizat. Instituțiile au trăit și au distrus vieți umane prin indivizi cu prenume și nume.   Să nu ni se vorbească, în termeni evazivi...

0

Intelectualii, adevărul și politica

In memoriam Albert Camus (7 noiembrie 1913 – 4 ianuarie 1960).   Atunci când se discută destinul unei comunități umane, când se confruntă viziunile antidemocratice cu cele pluraliste, intelectualii nu-și pot permite luxul poziției impasibil-detașate.   În întreaga lume postcomunistă...

0

Gânduri despre sovietizarea Europei

Nu a existat nicio trădare la Ialta, pentru că trupele sovietice se aflau deja în Polonia, România etc. (o realitate geopolitică!), iar Occidentul nu era pregătit să mai pornească un război cu Uniunea Sovietică în februarie 1945.   După 1945,...

0

Despre comunism, fascism şi energia libertății

Să ne ferim de politica profetică, de promisiunile salvaționiste, de ambițiile fundamentaliste și de nălucirile oraculare.   Am scris în urmă cu câțiva ani o carte despre dimensiunea filosofico-istorică a ororilor secolului XX şi dezlănțuirea Răului în lume: Diavolul în...

0

Burberry Chutzpah

După ce ai condus mega-plagiatul lui Ponta, să te apuci să-l ataci pe Gabriel Liiceanu e o probă de senilitate morală. Hotărât lucru, intelectualul Adrian Năstase, om de carte şi prolific autor, nu se dă bătut. Cum ştim, a publicat...

0

Sunteți fericit, tovarăşe Iliescu?

Este un puci infam, operat de pungaşi, tâlhari şi escroci. Mai clar spus, se urmăreşte nimicirea, aneantizarea, lichidarea garanțiilor esențiale pentru independența justiției.   Vine, pentru noi toți, un timp al bilanțului. E iarnă şi e frig, tovarăşe Iliescu, chiar...

0

Istoria ca orizont al predicției

„Post-adevărul” este doar o minciună. Minciunile sunt acum la putere, exact ca în secolul trecut. Atrofia morală este din nou populară, deci suntem cu toții în pericol.   Unii oameni repetă întruna mantra „post-adevărului”. Este doar un alt exemplu despre...

0

Secolul totalitarismelor

Să spunem lucrurilor pe nume: PCR a fost condus de către o bandă de briganzi înarmați cu o ideologie asasină, care au capturat o ţară cu ajutorul direct al unei puteri imperialiste si expansioniste numită URSS. Astfel s-a născut și...