Acoperiri şi minciuni instituţionale în cazul numirii conducerii Şcolii Doctorale a SRI

De câteva luni de zile încerc să obţin răspunsuri clare despre situaţia de la vârful Şcolii Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii a SRI, unde sunt indicii că s-au făcut numiri în funcţii cu încălcarea legii. În loc de răspunsuri care să lămurească situaţia, am dat doar peste încercări de muşamalizare şi peste minciuni instituţionale.

 

Funcţie inventată

Scriam în luna mai că numirea la vârful Şcolii Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii a SRI a prof. univ. dr. Adrian Ivan (foto) prezintă indicii că a fost făcută în contradicţie cu legea.

Adrian Ivan este, din octombrie 2016, „coordonatorul activității” Școlii Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii, funcţie din care conduce şi Consiliul Şcolii Doctorale (CSD). O funcţie inventată însă de Academia Naţională de Informaţii, neprevăzută în vreo lege. Codul Studiilor Universitare de Doctorat (HG 681/28 iunie 2011) reglementează funcţia de director al unei şcoli doctorale, nu pe cea de coordonator al activităţii unei şcoli doctorale.

De ce a apelat ANI la o altă funcţie decât cea prevăzută în lege? E posibil să fi recurs la acest artificiu lingvistic pentru că Adrian Ivan nu îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea funcţiei de director de şcoală doctorală. Codul Studiilor Universitare de Doctorat stipulează că directorul e numit de către CSUD din rândul conducătorilor de doctorat din cadrul şcolii doctorale. Or, Adrian Ivan nu este conducător de doctorat la ANI a SRI. Instituţia îi anunţă drept conducători de doctorat pe profesorii universitari Constantin Romanoschi, Gheorghe Teodoru Ştefan, Cristian Troncotă, Ella-Magdalena Ciupercă, Irena Chiru, Cristian Barna şi Marian Sebe.

În plus, Adrian Ivan ocupă aceeaşi funcţie de două ori, la două universităţi diferite. Este şi director/ zis „coordonator al activităţii”Școlii Doctorale a ANI, funcţie asimilată directorului de departament, şi director de departament la Universitatea „Babeş Bolyai”, din Cluj Napoca, unde conduce, din iunie 2012, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie.  

Dacă eşti şi director de şcoală doctorală, şi director de departament înseamnă că ai aceeaşi funcţie de două ori. Presupunând că eşti director de şcoală doctorală în altă universitate de exemplu, fiindcă universitatea ta nu are şcoală doctorală –, la aceasta a doua universitate nu poţi fi titular, ci doar afiliat. Iar persoanele afiliate, şi nu titulare într-o universitate, nu pot avea funcţii de conducere (implicit, nici pe cea de director de şcoală doctorală). E imposibil, legal vorbind, să le deţii pe amândouă”, explică un conducător de şcoală doctorală din Timişoara.

La vremea respectivă solicitasem Academiei Naţionale de Informaţii un punct de vedere privind încadrarea oficială a lui Adrian Ivan la această instituție. Până la publicarea articolului, nu primisem răspuns, deși termenul în care trebuia să-l fi dat a fost depășit.

 

SRI: „Academia a cerut puncte de vedere de la ANI şi de la Ministerul Educaţiei”

La câteva zile după publicarea articolului, SRI, căruia i se subordonează Academia Naţională de Informaţii, îmi transmitea, prin purtătorul de cuvânt Ovidiu Marincea – şi asta, după insistenţele mele telefonice prin care am reclamat că nu am primit răspunsul –, că Adrian Ivan a fost cooptat de Academie, la începutul anului universitar 2016-2017, „pentru coordonarea activităţii în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat. Această activitate se desfăşoară cu începere de la 3 octombrie 2016, fiind neremunerată”.

Apoi, mi-a fost invocată funcţia de director al CSUD, ocupată tot de Adrian Ivan – deşi nu la această situaţie mă refeream când afirmam că numirea s-a făcut pe lângă lege. Şi mi se transmitea că referitor la o eventuală incompatibilitate a ocupării acestei funcţii, concomitent cu cea de director de departament deţinută la UBB, Academia Naţională de Informaţii a solicitat „puncte de vedere avizate” Agenţiei Naţionale de Integritate şi Ministerului Educaţiei Naţionale: „Funcţie de răspunsul formulat de cele două instituţii la solicitarea ANIMV, în condiţiile acceptării contractului de management propus, dl prof. univ. dr. Adrian Ivan are posibilitatea de a opta, în condiţiile legii, cu privire la funcţiile de conducere deţinute.”

În plus, susţinea SRI, Adrian Ivan „nu a exercitat şi nu exercită funcţia de director al Şcolii Doctorale «Informaţii şi Securitate Naţională»”.

Această funcţie, declara Ovidiu Marincea, este exercitată, din 3 octombrie 2016, „prin desemnare prin Ordin de zi pe unitate, în calitate de director interimar, de dl prof. univ. dr. Cristian Barna”.

 

Academia SRI ocoleşte răspunsurile

După câteva zile, am trimis o nouă adresă Academiei Naţionale de Informaţii. Cu următoarele întrebări:

  1. Care sunt atribuţiile coordonatorului activităţii Şcolii Doctorale, dl prof. univ. dr. Adrian Ivan? Vă rugăm să ne trimiteţi o copie după actul în baza căruia dl Adrian Ivan a fost cooptat, în 3 octombrie 2016, să coordoneze activitatea Şcolii Doctorale.
  2. Care este legea care prevede funcţia de coordonator al activităţii unei şcoli doctorale?
  3. Care sunt atribuţiile directorului interimar al Şcolii Doctorale, dl prof. univ. dr. Cristian Barna? Vă rugăm să ne trimiteţi o copie după Ordinul de zi pe unitate în baza căruia dl Cristian Barna a fost numit director interimar al Şcolii Doctorale.
  4. De când este vacantă funcţia de director al Şcolii Doctorale şi care este motivul pentru care nu a fost numit un director al Şcolii Doctorale?

Ce răspunde Academia Naţională de Informaţii? Refuză să spună care sunt atribuţiile lui Adrian Ivan în calitate de coordonator al activităţii Şcolii Doctorale. Transmite doar că s-a luat decizia ca acesta „să coordoneze din perspectivă ştiinţifică activitatea Şcolii Doctorale”. Fără, însă, a trimite copie după actul în baza căruia a fost cooptat să coordoneze activitatea Şcolii Doctorale.

La întrebarea a doua răspunsul este ocolit. Previzibil, pentru că nu există nicio lege care să prevadă acestă funcţie pe care Academia Naţională de Informaţii o foloseşte însă oficial.
Nu am primit răspuns nici în privinţa atribuţiilor directorului interimar Cristian Barna – funcţie la care nu se face nicio referire pe site-ul Academiei Naţionale de Informaţii, informaţia fiind oferită doar de purtătorul de cuvânt al SRI – şi nici copie după Ordinul de zi pe unitate în baza căruia acesta a fost numit director interimar al Şcolii Doctorale. Conducerea Academiei Naţionale de Informaţii declară doar că l-a desemnat pe acesta „să asigure continuitatea conducerii Şcolii Doctorale din punct de vedere administrativ.” Neremunerat, afirmă SRI.

Cât priveşte numirea unui nou director de şcoală doctorală, „Am avut în vedere în primul rând ocuparea funcţiei de director al CSUD”. Nu e clar ce i-a împiedicat să aibă în vedere concomitent şi ocuparea funcţiei de director al CSUD, şi pe cea de director de şcoală doctorală.

 

Semnele de întrebare persistă

Următoarele instituţii cărora le-am solicitat informaţii despre situaţia de la vârful Şcolii Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii sunt Agenţia Naţională de Integritate şi Ministerul Educaţiei.

Şi asta, din câteva motive:

Pentru că răspunsul Academiei Naţionale de Informaţii nu lămureşte situaţia.

Pentru că Adrian Ivan este şi acum, de aproape un an, pe aceeaşi funcţie pe care nu o prevede nicio lege, respectiv cea de coordonator al şcolii doctorale.

Pentru că funcţia de director al şcolii doctorale (singura prevăzută de lege) nu poate fi ocupată decât de către un conducător de doctorat al respectivei şcoli, condiţie pe care dl Ivan nu o îndeplineşte.

Pentru că, de jure, această funcţie este asimilată celei de director de departament, iar cum dl Ivan este şi director de departament la UBB, e posibil să fie în stare de incompatibiltate.

Şi, nu în ultimul rând, pentru că SRI mi-a transmis că a cerut „puncte de vedere avizate” de la ANI şi la MEN.

 

ANI pune informaţiile la secret

Agenţiei Naţionale de Integritate i-am solicitat să comunice care a fost răspunsul pe care l-a transmis Academiei Naţionale de Informaţii, instituţie care, potrivit SRI, i-ar fi solicitat un punct de vedere avizat privind o eventuală incompatibilitate în care s-ar afla Adrian Ivan.

Răspunsul, tergiverstae şi întârziat nejustificat faţă de termenul prevăzut de lege, mi-a fost trimis abia după câteva telefoane pe care le-am dat la instituţie.

ANI invocă faptul că informaţiile nu sunt de interes public: „Răspunsurile ANI sunt formulate raportat la situația de fapt descrisă de petent și la dispozițiile legale incidente și nu reprezintă o interpretare generală şi obligatorie a textelor de lege și nu sunt rezultatul activității de evaluare efectuată în condițiile Legii nr. 176/2010. Având în vedere cele expuse mai sus, dar și faptul că în această situație nu sunt incidente condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ANI nu poate da curs solicitării dumneavoastră. (…) Răspunsul autorității se comunică petentului și prin urmare, acest răspuns nu reprezintă o informație de interes public în sensul Legii nr. 544/2001.”

Ca o coincidenţă, ANI este condusă de un absolvent de studii postuniversitare făcute la ANIMV. Bogdan Stan a absolvit studiile postuniversitare în Securitate Națională, în anul 2010.

 

Ministerul Educaţiei arată că cineva minte: ori SRI, ori Academia SRI

La Ministerul Educaţiei am formulat o solicitare similară şi, în plus, am cerut să indice legea care prevede funcţia de coordonator al activităţii unei şcoli doctorale şi dacă legea permite ca, în lipsa unui director de şcoală doctorală, să nu fie numit un director interimar. Totodată, i-am rugat să comunice de când este vacantă funcţia de director al Şcolii Doctorale a ANIMV şi care este motivul pentru care nu a fost numit, nici acum, un director.

Răspunsul, venit în ultima zi din termenul de 30 de zile prevăzut de lege, trimis fără număr de ieşire de la minister, ocoleşte, de fapt, fondul problemei.

Nu mi s-a răspuns dacă dl Ivan se află sau nu în stare de incompatibilitate ocupând concomitent funcţia de coordonator al activităţii Şcolii Doctorale a ANIMV şi pe cea de director de departament în cadrul Universităţii “Babeş Bolyai”, din Cluj Napoca.

Nu mi s-a răspuns care este legea ce prevede funcţia de coordonator al activităţii unei şcoli doctorale, şi nu pe cea de director de şcoală doctorală?

Nu mi s-a răspuns care este legea ce permite ca, în lipsa unui director de şcoală doctorală, să nu fie numit un director interimar.

Nu mi s-a răspuns de când este vacantă funcţia de director al Şcolii Doctorale al ANIMV şi care este motivul pentru care, la această instituţie de învăţâmânt superior, nu a fost numit nici acum un director.

În schimb, în răspunsul MEN este invocată, fără rost, ca şi în răspunsul Academiei Naţionale de Informaţii, funcţia de director al CSUD ocupată de Adrian Ivan. „Conform legii”, subliniază oficialii ministeriali. Asta, deşi nu această funcţie a făcut obiectul solicitării de informaţii şi nu ocuparea acestei funcţii ridică semne de întrebare.

Totuşi, spre deosebire de ANI, Ministerul Educaţiei transmite că nu a fost înregistrată nicio petiţie din partea ANIMV „privind comunicarea unui punct de vedere legat de eventuală incompatibilitate în care s-ar afla prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, coordonatorul activităţii Şcolii Doctorale a ANIMV.” Adică, ori SRI a minţit când mi-a transmis că Academia Naţională de Informaţii a solicitat un punct de vedere de la MEN, ori SRI a fost minţit de conducerea Academiei. Ambele situaţii sunt la fel de penibile.

 

Acoperiri şi minciuni instituţionale

La începutul anului universitar 2016-2017, la vârful Şcolii Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii a SRI este numit prof. univ. Adrian Ivan, deşi acesta nu e conducător de doctorate la şcoala respectivă, aşa cum cere legea.

Numirea se face, deşi funcţia aceasta este echivalenta celei de director de departament, funcţie pe care Adrian Ivan o ocupă la o altă universitate, respectiv la Universitatea „Babeş Bolyai”, din Cluj Napoca.

ANIMV recurge însă la un artificiu şi evită folosirea titulaturii de director de şcoală doctorală (aşa cum e prevăzută de lege) şi inventează o funcţie care nu este menţionată în nicio lege: coordonator ştiinţific al şcolii doctorale. Probabil, în încercarea de a disimula o stare de incompatibilitate.

Timp de câteva luni de zile încerc să obţin răspunsuri clare la această stare de fapt, să mi se comunice în ce lege apare această funcţie, să mi se confirme sau infirme indubitabil starea de incompatibilitate, să mi se comunice de ce ANIMV nu l-a încadrat ca director (eventual interimar) de şcoală doctorală şi recurge la artificii lingvistice. Am dat doar peste încercări de muşamalizare şi peste minciuni instituţionale (unele, prin omisiune). Iar situaţia de la vârful Şcolii Doctorale a SRI e aceeaşi. Şi, probabil, va rămâne neschimbată şi în anul universitar 2017-2018.

 

 

Articol publicat şi în TIMPOLIS.

 


Google News icon  Urmăriți Puterea a Cincea și pe Google News


Print Friendly, PDF & Email

Alte articole ...

Un comentariu

  1. 17 ianuarie 2023

    […] Acoperiri şi minciuni instituţionale în cazul numirii conducerii Şcolii Doctorale a SRI […]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.