Frăţia penal-academică

carti-cu-raspundere-limitata-2-foto-modernism-roLa opt luni după izbucnirea scandalului privind girarea de către zeci de cadre universitare a sute de lucrări zise ştiinţifice – intrat şi în atenţia DNA –, doar o parte infimă a universităţilor ale căror nume şi prestigiu au fost astfel afectate au luat atitudine. Demonstrând dacă nu protejarea acestei situaţii, măcar tolerarea ei.

 

Bucureşti şi Timişoara, universităţi care „ies din rând”

La opt luni după izbucnirea în presă a scandalului privind girarea de către zeci de cadre universitare a sute de lucrări zise ştiinţifice, scrise în penitenciar, şi după ce fostul ministru al Educaţiei, Adrian Curaj, a cerut public ca fiecare universitate să facă o analiză pentru fiecare situaţie în parte şi să ia măsuri „ferme de apărare a integrităţii şi prestigiului univeersităţilor”, în majoritatea covârşitoare a cazurilor nu s-a întâmplat nimic. Doar o parte inifimă a universităţilor ale căror nume şi prestigiu au fost târâte în acest scandal au luat atitudine.

La jumătatea lunii august am trimis la zece universităţi, atât civile, cât şi militare – Academia de Poliţie Bucureşti, Politehnica Bucureşti, SNSPA Bucureşti, Universitatea de Apărare Bucureşti, Universităţile de stat Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Sibiu, Timişoara, Universitatea particulară „V. Goldiş” Arad –, şi Academiei Române o solicitare de informaţii standard. Cerând să comunice dacă au dispus examinarea lucrărilor ştiinţifice scrise în penitenciar, pentru a stabili dacă este sau nu vorba despre lucrări ştiinţifice şi pentru a afla în ce condiţii le-au girat cadrele didactice. De asemenea, am solicitat să comunice ce decizii au fost luate în cazul fiecărui cadru didactic în parte.

Doar două universităţi, Bucureşti şi Timişoara, au recurs la sancţiuni. Restul fie se ascund sub falsul pretext „coordonatorii şi-au dat girul în nume personal” – un argument inacceptabil, pentru că aceşti coordonatori s-au folosit de funcţia didactică universitară, deci şi de numele universităţii –, fie, fără însă să facă referire la conţinutul lucrărilor, invocă textul de lege care a permis acest artificiu pentru a-i scoate mai repede din puşcărie pe unii deţinuţi, fie, pur şi simplu, refuză să răspundă.

E surprinzător, însă, că o universitate acceptă ideea că o lucrare ştiinţifică poate fi scrisă în două săptămâni, de exemplu, că nu are semne de întrebare în privinţa altora care, deşi au bibliografii de sute de titluri, au fost şi ele redactate într-un termen scurtissim, că numesc lucrare ştiinţifică „opere” cu bibliografie de trei-patru titluri sau „opere” cărora le lipseşte şi bibliografia. Pentru că e clar şi pentru un masterand că o lucrare ştiinţifică nu poate fi scrisă într-un timp atât de scurt, mai ales în mediul penitenciar, unde nu e permis accesul la internet, iar bibliotecile nu au volume de specialitate.

Un alt aspect care atrage atenţia este faptul că profesorii coordonatori lucrează cu aceleaşi edituri, fie că girează o lucrare sau cinci lucrări.

Pe lista celor care au girat lucrări aşa-numit ştiinţifice se regăsesc Dan Dungaciu, directorul Institutului de Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Mireille Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, George Ţical, director al Colegiului Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliţie, generalul Vasile Ozunu, fost director al Colegiului Naţional de Apărare, sau Paul Dobrescu, fost director al Consiliului Naţional de Etică, numit în funcţie de Ecaterina Andronescu.

Iată cum se poziţionează faţă de această problemă universităţile cărora le-am solicitat un punct de vedere.

Academia Română, în silenzio stampa

Numele Academiei Române a fost folosit, pentru girarea unor lucrări ştiinţifice scrise în penitenciar, de profesorii Dan Dungaciu şi Radu Baltasiu.

Deşi am solicitat opinia conducerii Academiei Române faţă de această situaţie, nu am primit răspuns în termenul prevăzutde lege. Iar în dialogul telefonic, mm fost pasată de la cabinetul preşedintelui Ionel Valentin Vlad la cel al vicepreşedintelui Cristian Hera, unde, mi s-a comunicat, nu se ştia nimic despre o astfel de solicitare de informaţii…

La Academia de Poliţie, fără sancţiuni

Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”, din Bucureşti, figurează pe lista coordonatorilor de lucrări ştiinţifice scrise în penitenciar cu două cadre universitare: George Ţical, care este şi director al Colegiului Naţional de Afaceri Interne, şi Dumitru Pavelescu. Unul, cu trei lucrări girate, celălalt, cu patru.

Comisia de Etică a Academiei – ne transmite conducerea instituţiei –, a analizat „aspectele apărute în spaţiul public referitoare la lucrările cu caracter ştiinţific redactate în penitenciar de persoane aflate în stare de deţinere”. Şi a ajuns la concluzia că cei doi „au oferit doar recomandări privind posibilitatea ca domeniul sau tema aleasă să fie una ştiinţifică”, dar că „nu au realizat nicio activitate de coordonare, cum ar fi: structurarea lucrării pe capitole şi subcapitole, identificarea itemilor de cercetare, alegerea metodelor de cercetare, planificarea activităţilor, corectarea versiunilor iniţială şi finală ale lucrărilor redactate de cei doi condamnaţi aflaţi în stare de deţinere ori recenzarea ştiinţifică finală a acestora”. Şi, ni se mai transmite, „nu au pretins sau primit bani sau alte foloase materiale”.

Concluzia? „Întrucât nu a existat nicio încălcare a legii săvârşită”, Comisia de Etică nu a dispus nicio sancţiune.

SNSPA răspunde, ocolind răspunsul

Paul Dobrescu, Dragoş Valentin Dincă şi Dumitru Borţun sunt cei care au girat lucrări ştiinţifice scrise în puşcărie, sub umbrela Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative.

Oficialii instituţiei răspund cererii de informaţii, dar de fapt nu comunică absolut nimic. După ce ne citează din Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, amintesc că SNSPA este „o instituţie de învăţământ superior de stat” şi ne explică rolul învăţământului superior, încheie: „Orice alte acţiuni ce exced misiunii învăţământului superior nu constituie o activitate a SNSPA”.

Deci, ce se înţelege? Că staff-ul acestei universităţi – conduse de Remus Pricopie, care este şi preşedintele interimar al Academiei de Ştiinţe ale Securităţii Naţionale – zice că nu e treaba instituţiei să verifice în ce constau lucrările zise ştiinţifice. Asta, deşi au fost girate în numele SNSPA.

Universitatea „Goldiş” Arad a clasat sesizarea

Universitatea „Vasile Goldiş” Arad apare pe lista ANP cu patru cadre universitare: Aurelia Cotuţiu, Ioan Trifa, Roman Regis-Mafteiu şi Gabriela David.

Oficialii universităţii transmit că, deşi Comisia de Etică a fost sesizată, din cercetările efectuate „nu s-a putut reţine vinovăţia acestora”, aşa că sesizarea a fost clasată.

Universitatea Bucureşti retrage un titlu şi emite avertismente

Universitatea Bucureşti apare pe lista ANP cu numele lui Stelian Brezeanu, care a girat două lucrări publicate de George Copos, al lui Dan Pavel, care a girat lucrări scrise de Gigi Becali, şi al Monicăi Ardeleanu.

Comisia de Etică a UB ne transmite că, în privinţa lui Stelian Brezeanu, a analizat situaţia încă din 2015, plecând de la acuzele de plagiat înaintate de Cătălin Parfene, privind una dintre cele două cărţi, şi că i-a retras titlul de profesor emerit.

În privinţa lui Dan Pavel şi a Monicăi Ardelean, „observă că cele două cadre didactice consideră că respectarea unui cadru legal nu implică un scrupul etic privind acordarea unor recomandări pentru a ajuta deţinuţii să fie liberaţi mai devreme. Un deţinut, dl Becali George, nu scrisese nimic în ordine ştiinţifică, un altul, dl Floricică Gheorghe, făcuse numai cursuri de formare, avea studii de licenţă şi de masterat, dar nu se manifestase în domeniul ştiinţific. (…) Uşurinţa cu care dat recomandări plasează cele două cadre didactice într-o situaţie producătoare de prejudicii aduse imaginii Universităţii Bucureşti”. Şi a cerut UB să-i avertizeze public. „Detenţia nu este, totuşi, locul pentru a face cercetare ştiinţifică şi a redacta astfel de lucrări, exceptând cazul celor care au dovedit anterior detenţiei, performanţe remarcabile în publicarea de carte ştiinţifică”, mai declara Comisia de Etică.

În plus, UB a înaintat propuneri de modificare a cadrului legislativ: „faptul că girul unui profesor universitar, dar şi că publicarea unei lucrări la o editură acreditată CNCSIS sunt considerate suficiente pentru ca o comisie a penitenciarului, formată din nespecialişti, să decidă că lucrarea publicată are caracter ştiinţific, măreşte arbitrarul deciziei, dar permite reducerea substanţială a pedepsei.” UB a propus ca certificarea caracterului ştiinţific al unei lucrări publicate în detenţie să fie realizată prin solicitarea de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor a mediului academic (universitate, facultate) care să desemneze o comisie ştiinţifică din trei membri, cu expertiză în domeniul de referinţă al lucrării.

Universitatea Cluj confirmă că nu e vorba de lucrări ştiinţifice. Dar atât.

Numele Universităţii “Babeș-Bolyai”, din Cluj Napoca a fost inclus pe lista „scriitorilor din puşcării” prin contribuţia a patru cadre universitare: Eniko Rus, Gavril Neamţu, Mireille Rădoi, care este şi director al Bibliotecii Centrale Universitare Bucureşti, şi Florin Bozântan.

Ce a constatat Comisia de Etică, despre care ni se spune că s-a autosesizat? În majoritatea recomandărilor, absenţa unor criterii clare de evaluare a capacităţii ştiinţifice a solicitanţilor, a relevanţei ştiinţifice a temei şi a proiectului de cercetare. În plus, apreciază că astfel de recomandări ar trebui să aibă în vedere cel puţin trei cerinţe minimale: probitatea ştiinţifică a solicitantului, pe baza realizărilor ştiinţifice anterioare, existenţa unui proiect fezabil, raportat la condiţiile concrete în care se va elabora lucrarea ştiinţifică, şi durata de timp necesară realizării lucrării ştiinţifice.

Chiar dacă ceea ce au girat acele cadre didactice nu sunt lucrări ştiinţifice, după cum lasă de înţeles Comisia de Etică a UBB, susţine că nu s-a încălcat legea şi, deci, nu a propus luarea niciunei decizii în privinţa lor: „Au purtat o corespondenţă în nume propriu, fără a implica universitatea, (…) recomandările fiind girate în nume personal”. În nume personal, dar cu menţionarea numelui UBB…

Universitatea Constanţa invocă legea, nu şi lipsa caracterului ştiinţific

Universitatea “Ovidius”, din Constanţa, apare menţionată pe lista Ministerului Justiţiei cu șapte nume: Cristi Iftene, Dumitru Cristea, Marian Cojoc, Vasile Nechita, Cristian Mioşnianu, Anca Stanciu şi ÎPS Teodosie.

Reprezentanţii universităţii transmit că recomandările date pentru lucrările ştiinţifice „nu s-au acordat în afara cadrului legal” care, „în perioada de referinţă nu reglementau expres şi punctual condiţiile acordării de recomandări de către cadrele didactice universitare”.

Comisia de Etică a propus conducerii universităţii să reglementeze prin norme interne modul în care personalul didactic poate acorda persoanelor aflate în detenţie recomandări privind elaborarea de lucrări ştiinţifice.

La Universitatea Iaşi, linişte

Numele Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi a fost folosit de cinci cadre didactice: Petru Bejan, Nicu Gavriluţă, Daniela Şoitu, Tudor Jijie şi Mircea Nicoară.

Instituţia nu a luat însă nicio decizie în privinţa lor. Nici măcar nu a discutat aceste cazuri în Comisia de Etică, pe motiv că „nu a primit nicio sesizare relativ la cadrele didactice şi faptele menţionate în adresa dumneavoastră”. Subliniază, însă, că avizele au fost date în nume personal, nu în numele instituţiei.

Universitatea Sibiu nu răspunde

Universitatea “L. Blaga”, din Sibiu figurează pe lista Ministerului Justiţiei cu numele a doi profesori: Mirela Stanciu şi Valentin Petrescu

Universitatea nu a răspuns solicitării de informaţii, deşi termenul maxim prevăzut de lege a fost depăşit.

Politehnica Bucureşti tace

Universitatea Politehnica Bucureşti are opt cadre universitare care au girat un total de 18 lucrări zise ştiinţifice scrise în penitenciar: Tiberiu Dobrescu, Corneliu Cincu, Emil Ioan Sluşanschi, Nicolae Băran, Beatrice Baliu, Petre Chipurici, Nicolae Toma şi Marian Marin

Instituţia nu a răspuns solicitării de informaţii, deşi termenul maxim prevăzut de lege a fost depăşit.

Universitatea Timişoara încetează colaborarea cu profesorul coordonator

Universitatea de Vest din Timişoara apare pe această listă cu un singur nume: Zeno Şuştac.

Oficialii UVT transmit că lucrarea a fost examinată de Comisia de Etică a universităţii, aceasta recomanând încetarea colaborării cu Zeno Şuştac, care era cadru didactic asociat, plătit cu ora.

Dinspre Universitatea Naţională de Apărare, momentan linişte

Numele Universităţii Naţionale de Apărare apare şi ea pe lista ANP în contextul a două lucrări coordonate de generalul prof. univ. dr. Mihai Vasile Ozunu.

Momentan, nici această universitate nu a răspuns solicitării de informaţii.

Universităţi şi instituţii ai căror reprezentanţi au girat lucrări ştiinţifice scrise în penitenciar

Mai jos sunt publicate, în ordine alfabetică, cele 11 instituţii al căror nume a fost implicat în acest scandal şi de la care am solicitat puncte de vedere, numele cadrelor universitare care, folosindu-de se el, au girat lucrări ştiinţifice, numele deţinuţilor autori ai acestor lucrări, titlurile lucrărilor coordonate, perioada redactării lor şi editurile care le-au publicat.

Academia Română – patru lucrări girate

Prof. univ. dr. Radu Baltasiu

 • Rezistenţa anticomunistă în România în perioada 1950 – 1962””

Autor: Flavius Adrian Pop, deţinut la Penitenciarul Bucureşti Jilava

Timp redactare lucrare: 23 ianuarie – 29 octombrie 2015

Editura: Printech Bucureşti

Dan Dungaciu

 • Metodele de corelare a notorietăţii mărcilor cu eficienţa investiţiilor în publicitate şi intenţia de cumpărare a produselor comerciale”

Autor: Nicola Teodor Bogdan, deţinut la Penitenciarul Bucureşti Jilava

Timp redactare lucrare: 25 martie – 21 mai 2015

Editura ISPRI, institut al Academiei Române

 • Radiografia audienţelor media pentru presa scrisă 2004 – 2014”

Autor: Nicola Teodor Bogdan, deţinut la Penitenciarul Bucureşti Jilava

Timp redactare lucrare: 24 iulie – 28 august 2015

Editura ISPRI, institut al Academiei Române

 • Televiziunea şi publicul ei 2004 – 2014. Analiza sociodemografică a audienţei”

Autor: Nicola Teodor Bogdan, deţinut la Penitenciarul Bucureşti Jilava

Timp redactare lucrare: 27 mai – 28 august 2015

Editura ISPRI, institut al Academiei Române

 

Academia de Poliţie – şapte lucrări

Conf. univ. dr. Dumitru Pavelescu

 • Contractul administrativ”

Autor: Ştefan Cătălin Bănică, deţinut la Penitenciarul Craiova

Timp redactare lucrare: două luni

Editura: Sitech, Craiova

 • Procedura încheierii şi executării contractelor administrative”

Autor: Ştefan Cătălin Bănică, deţinut la Penitenciarul Craiova

Timp redactare lucrare: două luni

Editura: Sitech, Craiova

 • Contenciosul administrativ”

Autor: Ştefan Cătălin Bănică, deţinut la Penitenciarul Craiova

Timp redactare lucrare: două luni

Editura: Sitech, Craiova

Prof. univ. dr. George Ţical

 • Tactica ascultării suspectului şi a inculpatului în lumina noilor reglementări procesual penale”

Autor: Dumitru Gheorghe, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: două săptămâni

Editura: Bibliotecha, Târgovişte

 • Măsurile preventive prevăzute de Noul Cod de Procedură Penală”

Autor: Dumitru Gheorghe, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 6 februarie – 30 martie 2015

Editura: Bibliotecha, Târgovişte

 • Instigarea infracţiunilor de dare şi luare de mită”

Autor: Dumitru Gheorghe, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 4 mai – 15 iunie2015

Editura: Bibliotecha, Târgovişte

 • Liberarea condiţionată în reglementarea Codului Penal şi a Legii nr. 254/2013”

Autor: Dumitru Gheorghe, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 19 iunie – 20 iulie 2015

Editura: Bibliotecha, Târgovişte

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol” – două lucrări

Prof. univ. dr. Mihai Vasile Ozunu

 • Generarea şi regenerarea resurselor umane ale Armatei române în contextul globalizării şi integrării în NATO şi UE”

Autor: Marian Ion, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 4 iunie – iulie 2015

Editură: Orizonturi

 • Influenţa potenţialului militar al României asupra calităţii resurselor umane ale Armatei”

Autor: Marian Ion, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: august 2015

Editură: Printech, Bucureşti

 

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – trei lucrări

Conf. univ. dr. Dumitru Borţun

 • Opinia publică. Control social vs democraţie”

Autor: Ioana Vârsta, deţinută la Penitenciarul Târgşor

Timp redactare lucrare: 14 mai – 15 iunie 2015

Editură: Risoprint, Cluj Napoca

Dragoş Valentin Dincă

 • Necesitatea obiectivă a schimbării administraţiei publice a Bucureştiului”

Autor: Cristian Poteraş, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 12 noiembrie 2015 – ianuarie 2016

Editură: Performantica, Iaşi

Prof. univ. dr. Paul Dobrescu

 • Cele două Românii”

Autor: Adrian Năstase, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 12 februarie – 29 mai 2014

Editură: Niculescu, Bucureşti

 

Universitatea „Goldiş” Arad – patru lucrări

Aurelia Cotuţiu

 • Judecata în primă instanţă în procesul civil”

Autor: Ovidiu Maeruţiu, deţinut la Penitenciarul Arad

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Gutenberg Univers SA Arad

Ioan Trifa

 • Acţiunea civilă în procesul penal – în noua reglementare”

Autor: Ovidiu Maeruţiu, deţinut la Penitenciarul Arad

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Gutenberg Univers SA Arad

Lect. univ. dr. Gabriela David

 • Promovarea turismului balnear în Marghita”

Autor: Paul Hurban, Penitenciarul Oradea

Timp redactare lucrare: 11 mai – 8 iunie 2015

Editură: Gutenberg Univers SA Arad

Conf. univ. dr. Regis-Mafteiu Roman

 • Evoluţie&Creaţie”

Autor: Aurel Enea, Penitenciarul Arad

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Gutenberg Univers SA Arad

 

Universitatea Bucureşti – cinci lucrări

Conf. univ. dr. Monica Ardelean

 • Prevenirea fenomenului infracţional în rândul tinerilor”

Autor: Gheorghe Floricică, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 31 iulie – decembrie 2015

Editură: Performantica, Bucureşti

Prof. univ. dr. Stelian Brezeanu

 • Alianţe matrimoniale în politică ale principilor români din Ţara Românească şi Moldova”

Autor: Gheorghe Copos, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 10 septembrie – octombrie 2014

Editură: Niculescu, Bucureşti

 • Tăşnadul medieval”

Autor: Gheorghe Copos, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 18 iunie – august 2014.

Editură: Niculescu, Bucureşti

Conf. univ. dr. Dan Pavel

 • Parlamentul Europei şi Parlamentul României”

Autor: George Becali, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 10 – 18 februarie 2014

Editură: Saeculum IO

 • Becali şi politica. Începuturile”

Autor: George Becali, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 26 noiembrie – 9 decembrie 2014

Editură: Saeculum IO

 

Universitatea Cluj – cinci lucrări

Preot dr. Florin Bozântan

 • Biruinţă în suferinţă”

Autor: Sabin Ilieş, deţinut la Penitenciarul Bistriţa

Timp redactare lucrare: 27 aprilie – 26 mai 2015

Editură: Risoprint, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Gavril Neamţu

 • Sintaxa Limbii Române. Noţiuni fundamentale pentru învăţământul gimnazial”

Autor: Aurica Puşcaş, deţinut la Penitenciarul Gherla

Timp redactare lucrare: 4 decembrie 2014 – 12 ianuarie 2015

Editură: Eikon, Cluj Napoca

Conf. univ. dr. Mireille Rădoi

 • “Rolul şi importanţa negocierilor comerciale în realizarea unei tranzacţii”

Autor: Marin Măciucă, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 18 martie – iulie 2015

Editură: CA Publishing, Cluj Napoca

 • Psihologia negocierilor comerciale internaţionale – stiluri de negociere”

Autor: Dorinel Mucea, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 9 aprilie – iulie 2015

Editură: CA Publishing, Cluj Napoca

Prof. univ. dr. Eniko Rus

 • Un oraş de pe Mureş – drumuri prin timp”

Autor: Nagy Zsolt, Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 18 martie – aprilie 2015

Editură: Meteor Press

 

Universitatea „Ovidius”, Constanţa – 13 lucrări

Prof. univ. dr. Dumitru Cristea

 • Pastoraţiile în zilele noastre”

Autor: Nagy Zsolt, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 23 februarie – 29 martie 2015

Editură: Bibliotecha, Târgovişte

Prof. univ. dr. Marian Cojoc

 • Securitatea şi suveranitatea actorului clasic în relaţii internaţionale””

Autor: Viorel Costache, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Ex Ponto

 • Amintiri… subiective. Moment de istorie imediată”

Autor: Miron Mitrea, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 1 aprilie – 15 iunie 2015

Editură: Muntenia

 • Noi nu facem politică! Sindicate 1990-1994”

Autor: Miron Mitrea, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 15 iulie – 24 august 2015

Editură: Muntenia

Lect. univ. dr. Cristi Iftene

 • Comunicarea în instituţiile publice. Metode moderne şi strategii”

Autor: Valerian Nica, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 2 – 20 decembrie 2014

Editură: Estfalia

Preot Vasile Nechita

 • Itinerarii duhovniceşti în judeţul Iaşi”

Autor: Relu Fenechiu, deţinut la Penitenciarul Vaslui

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Vasiliana, Iaşi

Prof. univ. dr. Gheorghe Negoescu

 • Taxa pe valoarea adăugată în UE. Armonizare şi diferenţe”

Autor: Claudiu Ristea, deţinut la Penitenciarul Bucureşti Rahova

Timp redactare lucrare: 26 noiembrie 2014 – febrruarie 2015

Editură: Muntenia

Conf. univ. dr. Cristian Mioşnianu

 • Comunicare şi manipulare”

Autor: Şenol Zevri, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 3 martie – 22 iunie 2015

Editură: Ex Ponto

 • Propagandă politică”

Autor: Şenol Zevri, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 7 septembrie – 20 octombrie 2015

Editură: Ex Ponto

Prof. univ. dr. Anca Stanciu

 • Planificare financiară personală – Volumul I”

Autor: Lucian Beşchea, deţinut la Penitenciarul Miercurea Ciuc

Timp redactare lucrare: 16 aprilie – 3 iulie 2015

Editură: Fundaţia “Andrei Şaguna”, Constanţa

ÎPS Teodosie

 • Legea mozaică în lumina Noului Testament”

Autor: Gabriel Bucică, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 10 decembrie 2014 – 16 ianuarie 2015

Editură: Ex Ponto

 • Importanţa familiei după legea mozaică”

Autor: Gabriel Bucică, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 9 martie – 10 aprilie 2015

Editură: Ex Ponto

 • Muntele Athos, patria ortodoxiei”

Autor: George Becali, deţinut la Penitenciarul Poarta Albă

Timp redactare lucrare: 19 august – 3 septembrie 2014

Editură: Saeculum IO

 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi – cinci lucrări

Prof. univ. dr. Petru Bejan

 • Comunicare, opinii şi sondaje”

Autor: Gheorghe Teodorescu, deţinut la Penitenciarul Iaşi

Timp redactare lucrare: 12 august – 11 septembrie 2015

Editură: Fundaţia Academică Axis

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă

 • Spaţii, teritorii, instituţii. Fragmentarium de sociologie politică”

Autor: Gheorghe Teodorescu, deţinut la Penitenciarul Iaşi

Timp redactare lucrare: 9 iulie – 5 august 2015

Editură: Fundaţia Academică Axis

Prof. univ. Tudor Jijie

 • Internet marketing în 10 paşi. Comunicare şi promovare online”

Autor: Vasile Prisăcaru, deţinut la Penitenciarul Vaslui

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Europlus, Galaţi

Prof. univ. dr. Mircea Nicoară

 • Stadiul implementării economiei verzi în România şi studiul comparativ cu alte ţări europene şi non-europene”

Autor: Vasile Prisăcaru, deţinut la Penitenciarul Vaslui

Timp redactare lucrare: nespecificat

Editură: Europlus, Galaţi

Prof. univ. Daniela Şoitu

 • Migraţie sau exod? Europa «noilor veniţi» şi provocările economiei sociale”

Autor: Gheorghe Teodorescu, deţinut la Penitenciarul Iaşi

Timp redactare lucrare: 2 – 9 noiembrie 2015

Editură: Fundaţia Academică Axis

 

Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu – patru lucrări

Prof. univ. dr. Valentin Petrescu

 • Recondiţionarea în câmp ultrasonic”

Autor: Gheorghe Amza, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 21 septembrie – 22 octombrie 2015

Editură: Printech Bucureşti

 • “Placarea în câmp ultrasonic”

Autor: Gheorghe Amza, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 19 octombrie – 19 noiembrie 2015

Editură: Printech Bucureşti

Prof. univ. dr. Ioan Doru Poiană

 • Educaţie juridică”

Autor: Dan Vulcan, deţinut la Penitenciarul Deva

Timp redactare lucrare: 2013

Editură: Lux Libris

Conf. univ. dr. Mirela Stanciu

 • Creşterea chinchilelor”

Autor: Olimpiu Aurel Anton, deţinut la Penitenciarul Deva

Timp redactare lucrare: 2014

Editură: Editura Universităţii “Lucian Blaga” Sibiu

 

Universitatea Politehnica Bucureşti – 19 lucrări

Conf. univ. dr. Beatrice Baliu

 • Elemente de psihologie inginerească”

Autor: Eugen Tămăşanu, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 1 septembrie – 19 noiembrie 2015

Editură: Sitech, Craiova

Prof. univ. dr. Nicolae Băran

 • Reducerea pierderilor de căldură”

Autor: Eugen Tămăşanu, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 16 aprilie – 24 iunie 2015

Editură: Sitech, Craiova

 • Transportul fluidelor prin conducte”

Autor: Eugen Tămăşanu, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 26 iunie – 27 august 2015

Editură: Sitech, Craiova

Prof. univ. dr. Tiberiu Dobrescu

 • Impactul asupra mediului a procedurilor de sudare manuală cu arc electric”

Autor: Gheorghe Amza, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 25 noiembrie 2015 – 5 ianuarie 2016

Editură: Printech Bucureşti

 • Proiectarea proceselor eco-tehnologice”

Autor: Gheorghe Amza, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 20 iulie – 13 august 2015

Editură: Printech Bucureşti

 • Evaluarea proceselor eco-tehnologice”

Autor: Gheorghe Amza, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: septembrie 2015

Editură: Printech Bucureşti

 • Optimizarea proceselor eco-tehnologice”

Autor: Gheorghe Amza, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 11 august – 10 septembrie 2015

Editură: Printech Bucureşti

Prof. univ. dr. Corneliu Cincu

 • Valorificarea superioară a glicerinei”

Autor: Viorel Barac, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 9 iulie – 6 august 2015

Editură: Aius, Craiova

 • Trigliceridele, sursă de materii prime şi energie”

Autor: Viorel Barac, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 19 august – 10 septembrie 2015

Editură: Aius, Craiova

 • “Tehnologii moderne de producere şi utilizare a alcoolului metilic”

Autor: Ioan Niculae, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 22 – 31 iulie 2015

Editură: Aius Printed

Prof. univ. dr. Petre Chipurici

 • Biogazul, sursă alternativă de energie”

Autor: Viorel Barac, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 3 – 24 septembrie 2015

Editură: Aius, Craiova

 • Bioetanolul, combustibilul viitorului”

Autor: Ioan Niculae, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 29 aprilie – 21 mai 2015

Editură: Aius, Craiova

 • “Biodiselul, motorina ecologică”

Autor: Ioan Niculae, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 1 – 20 mai 2015

Editură: Aius Printed

 • “Valorificarea energetică a biomasei”

Autor: Ioan Niculae, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 19-30 iunie 2015

Editură: Aius Printed

 • “Bioetanolul, combustibilul viitorului”

Autor: Ioan Niculae, deţinut la Penitenciarul Găeşti

Timp redactare lucrare: 1 – 20 mai 2015

Editură: Aius Printed

Marian Marin

 • Alunecări de teren. Caracterizarea generală privind instabilitatea taluzurilor în relaţia cauzalitate-efect. Studiu de caz judeţul Gorj”

Autor: Cornel Cimpoeru, deţinut la Penitenciarul Târgu Jiu

Timp redactare lucrare: 1 iunie-21 august 2015

Editură: Academica Brâncuşi

 • Soluţii de consolidare a terasamentelor afectate de alunecări de teren”

Autor: Cornel Cimpoeru, deţinut la Penitenciarul Târgu Jiu

Timp redactare lucrare: 12 octombrie-13 noiembrie 2015

Editură: Academica Brâncuşi

Prof. univ. dr. Emil Ioan Sluşanschi

 • Tehnici de programare în calculul de înaltă performanţă pe arhitecturi de procesare masiv paralele”

Autor: Mihnea Gheorghiu, deţinut la Penitenciarul Jilava

Timp redactare lucrare: 27 mai – 8 octombrie 2015

Editură: Sitech, Craiova

Prof. univ. dr. Nicolae Toma

 • Mecanica ruperii materialelor compozite”

Autor: Dan Cristian Diaconescu, deţinut la Penitenciarul Rahova

Timp redactare lucrare: 23 aprilie – august 2015

Editură: Aius, Craiova

 

Universitatea Timişoara – o lucrare

Prof. univ. dr. Zeno Şuştac

 • Medierea – o şansă reală”

Autor: Aurora Demendy, Peniteciarul Arad

Timp redactare lucrare: 2015, nespecificat

Editură: Eurostampa, Timişoara

 

DNA-siglaDNA a deschis o anchetă

Poate ne va lămuri DNA cum şi de ce au fost girate drept ştiinţifice lucrări care, după toate indiciile, sunt departe de standardele impuse de o lucrare de acest gen. Şi, poate, vom afla şi cum au ajuns anumiţi deţinuţi la anumiţi profesori şi la anumite legături, care e liantul dintre ei.

Momentan, însă, ne transmite DNA, faţă de informaţiile făcute publice în ianuarie 2016, când a anunţat începerea cercetării în acest dosar „nu există date suplimentare care să facă obiectul comunicării publice”.

Iată ce comunica DNA în ianuarie 2016, anunţând că s-a sesizat din oficiu cu privire la suspiciunea săvârșirii infracțiunii de favorizarea făptuitorului, în modalitatea ajutorului dat unor persoane condamnate pentru infracțiuni de corupție, în scopul de a îngreuna executarea pedepselor aplicate de instanțele de judecată:

„(…) fapta ar fi fost săvârșită de mai multe persoane care au acționat concertat în scopul de a crea aparență că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca persoanele condamnate să fie liberate condiționat. (…) Pentru a profita de această prevedere, s-ar fi creat un mecanism în care ar fi implicate cadre universitare, reprezentanți ai unor edituri și membri ai comisiilor din penitenciare, care au acționat coroborat, astfel încât persoanele condamnate să apară ca autori de lucrări științifice, iar pedepsele aplicate de instanțe să se considere ca executate.

Mai multe cadre universitare ar fi acordat recomandări formale prin care au atestat pretinsa relevanță științifică a unor lucrări, exclusiv pe baza titlului acestora, fără a lua contact în vreun mod cu autorul lucrării și fără a cunoaște viziunea acestuia asupra temelor care urmau să fie abordate. Aceste recomandări ar fi avut o natură generică și ar fi fost folosite, uneori, în aceeași formă, pentru elaborarea unor multiple lucrări cu caracter științific.

Alte cadre universitare ar fi acceptat să valideze valoarea unor lucrări și să le includă în evidența unor conferințe științifice internaționale, în condițiile în care activitatea de elaborare desfășurată de autor durase câte o oră pentru fiecare comunicare. Se observă că ar exista o discrepanță între prestigiul presupus al unei asemenea manifestări și implicarea reală a autorului, care a determinat ca fiecare oră de activitate să reducă durata pedepsei executate cu câte 30 de zile.

Totodată, ar fi existat persoane care au acceptat să elaboreze lucrări cu un aparent caracter științific și care au fost asumate ulterior de persoanele condamnate. Lucrările pretins a fi fost realizate în penitenciar citează opere la care autorul nu a avut acces nici la bibliotecă, nici online, iar timpul dedicat elaborării lucrărilor este în mod obiectiv insuficient pentru un asemenea demers (de exemplu, 12 ore pentru o lucrare de 180 de pagini ori 6 ore și 40 de minute pentru elaborarea unei lucrări de 212 pagini). În aceste împrejurări, concluzia este că autorul real este o altă persoană.

Reprezentanții unor edituri ar fi acceptat publicarea lucrărilor fără a se raporta în niciun fel la valoarea științifică acestora și interesul pieței de carte, în tiraje infime, care nu au fost puse în vânzare în circuitul comercial obișnuit. Modalitatea atipică de încheiere și executare a contractelor în raport cu celelalte lucrări publicate de aceleași edituri demonstrează că aceste persoane nu ar fi acționat în scopul pentru care a fost înființată persoana juridică, ci exclusiv pentru a împiedica executarea pedepsei în condițiile stabilite de instanță.

Pe de altă parte, funcționari din cadrul ANP cu atribuții în analiza condițiilor prevăzute de lege pentru a propune liberarea condiționată ar fi acceptat susținerile condamnaților și le-ar fi acordat beneficiul legal menționat, în lipsa oricărei cenzuri cu privire la temeinicia acestora. Astfel, au existat situații în care persoanele condamnate nu figurau în tabelele de pontaj sau au elaborat în același interval patru lucrări științifice în paralel, împrejurări care arată că era în mod obiectiv imposibil să fie autorii acestor opere.

Aceste împrejurări au dat naștere unui adevărat fenomen de natură să lipsească de conținut deciziile instanțelor (în luna decembrie 2015 doar la Penitenciarul Rahova erau în curs de elaborare 46 de lucrări pretins științifice).”

 

Articol publicat şi în TIMPOLIS.


Google News icon  Urmăriți Puterea a Cincea și pe Google News


Print Friendly, PDF & Email

Alte articole ...

Un comentariu

 1. Butufei Laurentiu spune:

  Felicitari pentru articol . Demersul trebuie dus pana la capat .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.